RTH projecten

Goed nieuws! Het VAPH heeft een project goedgekeurd waarbij we extra hulp kunnen aanbieden binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.    

Je kan hiervan gebruik maken als je al op onze wachtlijst staat of een vraag hebt naar begeleiding.

Wij hopen je met deze ondersteuning al op weg te kunnen helpen met je meest dringende vragen.

We kunnen je helpen op een zitdag, tijdens een flitsbezoek of een kortdurende begeleiding. Meer info vind je terug in de flyers.